MYBILLING

SIDEn Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka Comarch

MYBILLING

MYBILLING to wielomodułowe oprogramowanie przeznaczone do rozliczania różnorodnych mediów takich jak woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz. Adresatem systemu są w szczególności spółki obrotu energią elektryczną i gazem, jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za rozliczanie zużycia wody i ścieków, a także zakłady usług komunalnych.

Więcej informacji: www.mybilling.pl

MYBILLING to system perspektywiczny, elastyczny i nowoczesny gwarantujący utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klientów.

SIDEn Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka Enersoft

HYDROSOFT

HYDROSOFT to przyjazne, nowoczesne oprogramowanie stworzone z myślą o średniej wielkości firmach zajmujących się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków. Pozwala na rozliczanie zużycia wody przy użyciu urządzeń mobilnych. Dostarczamy kompletne rozwiązanie „pod klucz”, na które składa się niezbędny sprzęt stacjonarny, oprogramowanie, szkolenie użytkowników oraz opieka po wdrożeniu. System jest sprawdzony w około 70-ciu działających instalacjach, głównie w gminach.

Więcej informacji: www.hydrosoft.pl

HYDROSOFT nowoczesne oprogramowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i zakładów usług komunalnych.

SIDEn Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka Enersoft

ENERSOFT

ENERSOFT to oprogramowanie do rozliczania odbiorców energii elektrycznej. Zostało stworzone z myślą o przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku energii, w oparciu o koncesję zarówno na obrót jak i dystrybucję energii elektrycznej. To łatwa w obsłudze, elastyczna i tania platforma, która może się stać efektywnym narzędziem pozyskiwania i utrzymania klientów.

Więcej informacji: www.enersoft.pl

ENERSOFT to świetna propozycja dla spółek obrotu energią oraz firm zarządzających siecią dystrybucyjną na obszarach stref przemysłowych czy w galeriach handlowych.

SIDEn Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka Sortownik

SORTOWNIK

SORTOWNIK to unikalne narzędzie informatyczne wspierające gospodarkę odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami. Oprogramowanie każdorazowo jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Poza naliczaniem opłat ma przydatną funkcję śledzenia niezapłaconych należności. Świetnie nadaje się dla gmin i zakładów usług komunalnych.

Więcej informacji: www.sortownik.com.pl

SORTOWNIK to oprogramowanie, które rozwiązuje problem z zarządzaniem gospodarką odpadami na poziomie gminy.

Potrzebujesz wsparcia dla procesów biznesowych?