Bezpieczeństwo

SIDEn posiada status Fortinet Silver Partner

Rozwiązanie Fortinet zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci i systemów. Produkty Fortinet doskonale współpracują z istniejącymi w firmie systemami tworząc z nimi spójną strukturę. Unikalny system łączy w sobie intuicyjny system ochronny i cechy sztucznej inteligencji, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie dzięki zastosowanym rozwiązaniom gwearantuje dużą wydajność systemu i automatyzację wielu działań.

Firma Fortinet w 2018 roku została ponownie uznana liderem raportu Gartner Magic Quadrant w obszarze Enterprise Network Firewall (zapory sieciowe dla przedsiębiorstw), a jej rozwiązanie Fortinet Security Fabric wyróżniono za kompleksowość oraz łatwość realizacji.

Zapory FortiGate, na których opiera się architektura Fortinet Security Fabric, ujednolicają i automatyzują reakcje na zagrożenia. Zapewniają przy tym bezpieczny dostęp do chmury i większą wydajność, niezbędną do ochrony wielu oddziałów organizacji, centrów danych czy środowisk wielochmurowych. Pozwala to na wdrożenie jednego, zintegrowanego rozwiązania dla całej firmowej sieci.

Fortinet zapewnia rozwiązania takie jak SD-WAN, bramy sieciowe i wdrożenia NOC/SOC czy firewall następnej generacji (NGFW), które można zintegrować z rozwiązaniami innych dostawców. Firma wykorzystuje technologie rozpoznawania zagrożeń oparte na sztucznej inteligencji, umożliwiając zespołom IT centralne zarządzanie ryzykiem, identyfikację słabych punktów oraz automatyczną, zintegrowaną i skoordynowaną reakcję na ataki w czasie rzeczywistym – niezależnie od miejsca ich wystąpienia.

Więcej informacji: https://www.fortinet.com/

SIDEn Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka Fortinet

Potrzebujesz wsparcia dla procesów biznesowych?