Sponsoring

SIDEn od początku swego istnienia do dnia dzisiejszego miał zaszczyt pomóc wielu organizacjom, instytucjom i osobom, których działania mają znaczący wymiar społeczny.

Od 2004 r. wspieramy toruńską koszykówkę – najpierw jako sponsor Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego PIERNIKI, a obecnie Twardych Pierników SA.

Poza tym wspieraliśmy:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
 • Fundacja na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS w Toruniu
 • Samorząd Studencki UMK
 • Toruńskie Towarzystwo Koszykówki „WAX”
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu
 • Dom Dziecka nr 2 w Toruniu
 • Zespół Szkół nr 5 i XII LO w Toruniu
 • Fundacja „Światło” w Toruniu
 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży Młody Las w Toruniu
 • Rotary Club Młyniec Drugi
 • Fundacja Sandomierska w Sandomierzu
 • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin Dziewiętnastka w Toruniu
 • Polski Czerwony Krzyż

Ponadto wsparliśmy Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA jako oficjalny sponsor w latach 2003 – 2011

Potrzebujesz wsparcia dla procesów biznesowych?